Lizzie est Malade 

Beim Sträiche mueres fillt d’Lizzie sech mackeg a midd.

Et ass hir wackeleg op de Been, am léifste géif se sech am

Stréi verkrauchen! E kloere Fall fir d’Bauerefra: D’Lizzie huet

sech erkaalt! Elo heescht et Wéckelen ëm d’Wueden, Féiwer

moossen an Téi kachen. Jee, de ganze Programm! 

Wéi se esou gutt verwinnt gëtt vun hire Frënn, 

fënnt d’Lizzie, datt net alles esou schlecht ass, 

wann ee krank ass ...

 
Format : 23,6 cm x 30,7 cm

Präis : 14,90 €

EAN : 978-9-9959-5616-5