KIDIDoC03 Betes Cover

Mat dëse Kididoc-Billerbicher léieren déi Kleng op eng spilleresch Manéier mat Hëllef vu beweeglechen Detailer, déi fir kleng Hänn gemaach sinn, d’Welt an hir Wierder kennen.

 

Um Enn vum Buch ass e klengt Spill, wou d’Kanner sech nach eemol mat de Wierder kënnen ameséieren.

 

 

 

Vun 1 Joer un

Präis: 10,90 €

Säiten: 10

Format: 170 x 170 mm

Rei: Am Kartrong

EAN: 978-9-9959-5614-1