COVERRATATINERSORCIERESBD 

 

 

 

Si hu kropeg Fangeren, si gebockelegt, ëmmer schwaarz gekleet an hunn e spatzen Hutt op ...

Hexe maachen engem nawell gär Angscht, si si schlau a richteg nidderträchteg! Ma an dësem Buch fënns du eng ganz Rëtsch vun absolut genialen Tricken, wéi een d’Hexe mat hiren eegene Waffe schloe kann. 

Abrakadabra, schapp dech! 

 

Vun 5 Joer un

Präis: 13,50 €

Säiten: 32

Format: 255 x 284 mm

EAN:  978-9-9959-5646-2