Cover Ptit Loup Poli   De Wëllefchen ass bei seng Kusinn Luana

op de Kaffi invitéiert. Ma déi zwee schéngen

hir gutt Manéiere vergiess ze hunn.

 

Kee vun hinne benotzt d’Zauberwuert.

Ma do hunn d’Mammen eng Iddi!

 

Vun 2 Joer un

Präis: 6,95 €

Format: 160 x 160 mm

Réi: Harde Kaft (Mousse)

Säiten: 20 (plastifiées)

EAN: 978-9-9959-5625-7