4C COVER ok PTITLOUP jardine

Haut geet de Wëllefche mam Pappa an de Gaart.

Gruewen, séien, reechen, nätzen a sech gedëllegen ...

Et muss ee vill léieren, wann ee wëll am Gaart schaffen. Ma wéi de Wëllefchen endlech alles ka plécken an eranhuelen, wat e geséit huet, ass en déck houfreg!

Vun 2 Joer un

Präis: 6,95 €

Säiten: 20

Format: 160 x 160 mm

Rei: Haarden Deckel

EAN:  978-9-9959-5610-3