4C COVER PTITloup DOUDOU

Haut huet dem Wëllefchen seng Mamma decidéiert, datt hien säin Nuckel net méi brauch.

A wann de Wëllefchen senger Mamma da géif weisen, wat säin Nuckel alles kann? 

 

Vun 2 Joer un

Präis: 6,95 €

Säiten: 20

Format: 160 x 160 mm

Rei: Haarden Deckel

EAN:  978-9-9959-5607-3