Cover Habiller

Haut deet de Wëllefche sech ganz eleng un, wéi e Groussen.

Hopp, knäppt en de Kalzong zou.

Klick, maachen d’Klippe vun der Salopett.

Ritsch, ginn d’Schung festgezunn ...

Et ass richteg fl ott , sech unzedoen!

Vun 2 Joer un

Präis: 18,50 €

Format: 220 x 220 mm

Verzameling: Harde Kaft

Säiten: 16

Am Kartrong

EAN: 978-2-3700-5492-1

Loup shabille int