9789995956332 Bill aime les chiffres

Mam Bill Sprooche léieren!

Déi nei zweesproocheg Serie, fir spilleresch mam Bill Lëtzebuergesch a Franséisch ze léieren. Déi kleng Kartongsalbumme behandelen allkéiers een Thema mat Vokabelen a klenge Sätz an deenen zwou Sproochen, déi mat engem Fändelche gekennzeechent sinn.

 

Vun 3 Joer un

Präis: 11,50 €

Säiten: 24

Format: 180 x 180 mm

Rei: Am Kartrong

EAN: 978-9-9959-5633-2